Maand:  09  10  11  12  01  02  03  04  05  06

 

Enkele voorafgaande opmerkingen:

 

1) Pas dit plan aan, bewerk het, maak het geschikt voor jouw bedrijf.

 

2) In één schooljaar lopen steeds twee trajecten:

 • Voorbereidend traject: voor leerlingen die pas het schooljaar erna zullen starten met duaal leren (vb.: 6de jaar).

 • Traject duaal: voor leerlingen die dit schooljaar gestart zijn met duaal leren (vb.: 7de jaar / SeNse).

  

Het traject van een leerling start met andere woorden in het voorbereidend traject en loopt vervolgens door in het traject duaal (op de werkvloer) tot het einde van zijn studie.​

 

3) Eenvoudigheidshalve zijn wij ervan uitgegaan dat de mentor ook de persoon is die de leerling zal begeleiden op de werkvloer.

 ! Vooral in grote bedrijven is de begeleider niet altijd de mentor.

 

4) Vragen? Opmerkingen?

Je eigen tools aan deze website toevoegen? 

Van voltijds onderwijs naar een duaal systeem

Een plan van aanpak voor uw bedrijf

 

Voorbereidend traject - Er start dit schooljaar nog geen leerling in het bedrijf

 

Maak een raming van het aantal duale leerplaatsen die het bedrijf volgend schooljaar zal kunnen aanbieden en uit welke studierichtingen de leerlingen moeten komen.

Onderzoek wie deze leerlingen zal opleiden en begeleiden.

Een leerling begeleiden kan een ideale voorbereiding zijn voor personeelsleden die binnen één of meerdere jaren in aanmerking zouden kunnen komen voor een functie als teamleider.

Oktober/ November / December / Januari

Traject duaal - Er is een leerling gestart in het bedrijf

 

Loopt alles vlot? Breng de school tijdig op de hoogte van eventuele problemen.

 

Op de werkvloer wordt gewerkt aan de arbeidsattitudes van de leerling. 

 

De mentor evalueert de leerling en geeft dit door aan de school. Deze evaluatie zal gebruikt worden om het POP van de leerling up-to-date te houden. 

Bedrijf

Voorbereidend traject

 

Voor elke leerling wordt een Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) gemaakt op basis van een zelfscan en een evaluatie door de leerkracht. 

Uit het POP blijkt over welke arbeidsattitudes de leerling beschikt en in welke mate hij arbeidsrijp en arbeidsbereid is.

In de klas wordt gewerkt aan de arbeidsattitudes van de leerlingen.

Traject duaal

 

Het Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) van de leerling wordt geüpdatet.

School

Voorbereidend traject - Er start dit schooljaar nog geen leerling in het bedrijf

 

Informeer je over duaal leren:

 • Wat wordt verwacht van een bedrijf?

 • Wat wordt verwacht van een mentor?

 • Welke studierichtingen bieden duaal leren aan?

 • Zijn er scholen in de buurt die volgend schooljaar meedoen?

 • Wetgeving en financieel plaatje?

 • ...

Verschillende scholen organiseren op dit moment infosessies over duaal leren. Probeer hier zeker op aanwezig te zijn.

Bedrijf

September

Traject duaal - Vanaf september start er een leerling in het bedrijf

 

Het bedrijf krijgt van de school (de trajectbegeleider) een map met de volgende documenten:

 • De overeenkomst (OAO of SAO).

 • Het Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) van de leerling.

 • Evaluatieformulieren.

 • Een infobundel waarin staat hoe de toekomstige mentor/begeleider tijdens het duaal leertraject aan de arbeidsattitudes van de leerling kan werken.

 • Een poster met tips voor begeleiders, om op de werkvloer omhoog te hangen.

 • Een infobundel met praktische tips over het begeleiden van leerlingen op het werk.

 • Een overzicht van de eindtermen die de leerling op het einde van zijn duaal leertraject moet behaald hebben.

 

Bepaal wie de leerling zal begeleiden ​op de werkvloer.

De mentor krijgt voor de komst van de leerling een praktische opleiding. Er zijn verschillende mogelijkheden:

 1. De mentor krijgt alle informatie uit de map: als hij in het verleden al een opleiding kreeg, is dit een goede opfrissing en aanvulling.

 2. Vraag aan de trajectbegeleider (school) om de mentor (werk) vooraf kort de basis mee te geven en op geregelde tijdstippen langs te komen voor opvolging.

 3. Werk samen met een externe begeleider of coach. Hij of zij komt op het bedrijf langs en biedt ondersteuning waar nodig.

 4. Laat de begeleider een mentoropleiding volgen. Enkele voorbeelden van bestaande opleidingen:  

 

Praktische tips voor het begeleiden van leerlingen op het werk kan je hier terugvinden: 

Op zoek naar een visuele geheugensteun met tips voor begeleiders? Download hier de poster die je omhoog kan hangen in het bedrijf.

School

Voorbereidend traject - Voor leerlingen die volgend schooljaar kunnen starten met duaal leren.

 

De school organiseert een informatiesessie over duaal leren.

Traject duaal - Voor leerlingen die dit schooljaar starten met duaal leren.

 

De trajectbegeleider bezorgt alle informatie aan het bedrijf. 

Indien gewenst geeft hij meer uitleg bij deze documenten en volgt hij de mentor op.

 
 

Voorbereidend traject - Er start dit schooljaar nog geen leerling in het bedrijf

 

Laat aan scholen (uit de buurt) weten hoeveel leerlingen het volgende schooljaar een stageplaats in het bedrijf kunnen krijgen.

Gebruik de website onderwijs-ondernemen! 

Op deze website worden stagebedrijven en stagepromotoren gematcht met beschikbare stagiairs en stageplaatsen. Behalve stage- en duaal leren plaatsen, kan er ook vraag/aanbod ingevuld worden voor bedrijfsbezoeken, bedrijfsmateriaal, diensten en infrastructuur.

Februari / Maart

Traject duaal - Er is een leerling gestart in het bedrijf

 

Loopt alles vlot? Breng de school tijdig op de hoogte van eventuele problemen.

 

Op de werkvloer wordt gewerkt aan de arbeidsattitudes van de leerling. 

 

De mentor evalueert de leerling en geeft dit door aan de school. Deze evaluatie zal gebruikt worden om het POP van de leerling up-to-date te houden. 

Bedrijf

Voorbereidend traject

 

Het Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) van elke leerling wordt geüpdatet.

De leerling maakt een eerste keuze: zal hij volgend jaar kiezen voor het duaal of het voltijds onderwijssysteem?

Tegen eind maart heeft de school een eerste overzicht van:

 1. Hoeveel leerlingen volgend schooljaar in het duaal traject willen stappen.

 2. Hoeveel beschikbare plaatsen er in de bedrijven zijn.

Vervolgens legt de school de puzzel: welke leerlingen gaan naar welke bedrijven.

Traject duaal  

 

Het Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) van de leerling wordt geüpdatet.

School

Voorbereidend traject - Er start dit schooljaar nog geen leerling in het bedrijf

 

Het bedrijf krijgt van de school te horen welke leerlingen in het volgende schooljaar bij hen een duaal leertraject zullen lopen.

Vervolgens brengen deze leerlingen (samen met hun trajectbegeleider) een bezoek aan het bedrijf.​ De leerling ontmoet zijn toekomstige mentor.

Het bedrijf heeft het recht om de leerling te weigeren als duale stagiair, mits grondige motivatie.

Het bedrijf, de school en de leerling (of ​de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige leerling) tekenen de overeenkomst (OAO of SAO).

April / Mei

Traject duaal - Er is een leerling gestart in het bedrijf

 

Loopt alles vlot? Breng de school tijdig op de hoogte van eventuele problemen.

 

Op de werkvloer wordt gewerkt aan de arbeidsattitudes van de leerling. 

Bedrijf

Voorbereidend traject

 

In de klas wordt verder gewerkt aan de arbeidsattitudes van de leerlingen.

De trajectbegeleider bezoekt samen met de leerling het bedrijf waar de leerling het volgende schooljaar zijn duaal leertraject zal starten

De leerling en de trajectbegeleider (de school) hebben het recht om dit bedrijf na deze ontmoeting te weigeren, mits grondige motivatie.

De school en de leerling (of ​de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige leerling) tekenen de overeenkomst (OAO of SAO).

Traject duaal 

School

 

Voorbereidend traject - Er start dit schooljaar nog geen leerling in het bedrijf

 

De school evalueert de leerlingen: A-attest, B-attest of C-attest. De school laat aan het bedrijf iets weten als een duaal leertraject volgend jaar niet zou kunnen doorgaan.

Juni

Bedrijf

Traject duaal - Er is een leerling gestart in het bedrijf

 

De mentor evalueert de leerling voor de derde en laatste keer. De resultaten worden opnieuw doorgegeven aan de school, die ze gebruikt om het POP af te werken en voor de eindevaluatie van de leerling (competenties).

Einde van het duaal leertraject.

Voor leerlingen die afstuderen, kan het POP aansluiting vinden met de 'mijn loopbaan'-tool van de VDAB.

Voorbereidend traject

 

Het Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) van elke leerling wordt geüpdatet.

Eindevaluatie van de leerling (competenties).

Op basis hiervan evalueert de school de puzzel: welke leerlingen gaan volgend jaar naar welke bedrijven. Eventuele wijzigingen worden aan de bedrijven doorgegeven.

Traject duaal  

 

Het Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) van de leerling wordt geüpdatet.

School