Een leerling begeleiden, betekent hem helpen om uiteindelijk:

 • zo zelfstandig mogelijk te functioneren,

 • problemen te kunnen zien en oplossingen te kunnen uitwerken.

Dit kan je doen door je stijl van leidinggeven aan te passen in functie van de jongere.

Situationeel leidinggeven is een vorm van aansturen waarbij je de eigenschappen van de leerling, zijn competenties en de taken als uitgangspunt neemt.

 • De ene opdracht doet de leerling beter en/of liever dan de andere.

 • Sommige leerlingen kunnen al veel en anderen moeten nog veel bijleren.

 • Sommige leerlingen leren moeilijk van hun fouten.

Afhankelijk van de situatie is een andere stijl van leidinggeven nodig. Praat met de leerling over de juiste aanpak voor hem.

 1. Instrueren

  • De kennis is bij de leerling nog niet aanwezig.

  • De leerling is wel sterk betrokken en bereid.

  • Dit komt vaak in het begin van de opleiding voor en bij het begin van een nieuw opleidingsonderdeel.

  • Stijl leiding geven: de leerling zeggen wat hij moet doen en hoe.
    

 2. Overtuigen

  • De leerling kent de basisvaardigheden nog niet voldoende.

  • De leerling is niet erg betrokken of enthousiast.

  • Stijl leiding geven: besteed meer aandacht aan de motivatie van de leerling. Leg uit ‘waarom’ hij bepaalde taken moet doen. Eenmaal vertrokken doet dit de leerling groeien.
    

 3. Overleggen

  • De leerling beschikt over voldoende kennis en vaardigheden.

  • De leerling twijfelt aan zichzelf of durft het niet.

  • Stijl leiding geven: actief luisteren, de leerling raadplegen en betrekken, complimenteren, stimuleren en gebrek aan motivatie opsporen. Welke oplossingen ziet de leerling voor bepaalde problemen?
    

 4. Delegeren

  • De leerling beschikt over voldoende kennis en vaardigheden.

  • De leerling is sterk betrokken en bereid.

  • Stijl leiding geven: spreek het kader af maar laat de leerling de taak zelfstandig uitvoeren. Rapporteren blijft belangrijk.

Naar: communiceren en feedback

Situationeel leiding geven