Een leerling begeleiden op de werkvloer? Wat nu? 

Tips voor huidige & toekomstige mentoren

Een warm onthaal

De werkplek is een leerplek

Situationeel leiding geven

Communiceren en feedback geven

Motiveren

 • Spreek je verwachtingen uit.
   

 • Maak praktische afspraken.
   

 • Stel het bedrijf voor.

 • Investeer tijd in de leerling.
   

 • Je bent een rolmodel: geef zelf het goede voorbeeld.
   

 • Elke leerling leert op zijn eigen tempo.
   

Pas je stijl van leidinggeven aan in functie

van de jongere:
 

 1. Instrueren: geef specifieke instructies en hou toezicht.

 2. Overtuigen: geef meer uitleg en laat de leerling vragen stellen.

 3. Overleggen: luister naar de leerling en help hem een besluit te nemen. 

 4. Delegeren: laat de leerling zelfstandig werken.

 • Geef de leerling op regelmatige basis feedback.
   

 • Geef voldoende positieve feedback.
   

 • Duidelijk communiceren is problemen vermijden.

 • Zorg voor motiverende omstandigheden.
   

 • Zorg voor motiverende opdrachten:
  Specifieke en concrete taken.
  Meetbare resultaten.
  Acceptabel doel.
  Realistische taken.
  Tijdsgebonden opdrachten.

   

 • Wees alert voor signalen van demotivatie.

Download hier de checklisten gemaakt door Woodwize:
 

 • Leerling(en) in mijn bedrijf. Wat nu?

 • Hoe organiseer ik succesvol werkplekleren in mijn onderneming?
   

Meer info op de website 'Check op de Werkplek' van Woodwize: 

Download hier de volledige handleiding voor mentoren:                             Gemaakt om dubbelzijdig af te printen.