Mogelijks komt van het bedrijf de vraag om extra uitleg of begeleiding: de school kan een kort begeleidingstraject voor mentoren uitwerken.

Als mentoren een basiskennis over pedagogie of het begeleiden van jongeren hebben, is er een grotere kans dat het duaal leertraject zal slagen.

Belangrijk hierbij zijn:

 • Korte duurtijd: een korte opleiding, elke sessie duurt maximum 2 uur.

 • Eenvoud: geen moeilijke theorieën, enkel de basis.

 • Praktisch: scholen en trajectbegeleiders delen hun ervaringen. Waarom lopen sommige stages verkeerd af? Goede en slechte praktijkvoorbeelden?

 • Ervaringsuitwisseling staat centraal: 

  • tussen mentoren onderling​

  • en tussen de mentoren en de trajectbegeleiders.

De praktische organisatie en invulling zal afhankelijk zijn van de concrete vragen naar extra begeleiding.

Voorbeeld van een begeleidingstraject
Grote bedrijven: de trajectbegeleider gaat naar enkele keren naar het bedrijf en geeft telkens een korte opleiding aan alle mentoren.
Kleine en middelgrote bedrijven: de trajectbegeleider organiseert een korte opleiding op school. 


Onderwerpen sessie 1

 1. Het leerplan.

 2. Kennisoverdracht en leren leren.

 3. Het Persoonlijk OntwikkelingsPlan van de leerlingen.

 4. Hoe kan je tijdens het duaal leertraject werken aan de arbeidsattitudes van de leerling?

 5. Ervaringsuitwisseling.

Onderwerpen sessie 2

 1. Motiveren van de leerling.

 2. Communiceren en feedback.

 3. Leiderschap en houding ten opzichte van de jongere.

 4. Ervaringsuitwisseling.

Onderwerpen sessie 3

 1. De leerling evalueren.

 2. Evaluatie van het duaal leertraject.

 3. Ervaringsuitwisseling.

Als school een mentor ondersteunen bij het begeleiden van een leerling.